Miljøstrategi

Miljølovene er kommet for at blive

Og der kommer flere i de kommende år. Derfor er det meget vigtigt, at du tidligt i dit projekt er klar over alle de muligheder der er, samt naturligvis hvilke eventuelle udfordringer du står overfor. Mit fokus er netop på dette område, og derfor vil du opleve, at mange ting som du slet ikke havde forestillet dig, vil blive vendt under vores møder. Et eksempel konkret eksempel beskrives nedenfor

Eksempel:

Landmand A ønsker at udvide sin produktion til 750 søer med 7 kg’s grise – i alt 175 DE. Hertil kræves et harmoniareal på 125 ha. På stort set det samme areal kan han også have 24.000 7-30 kg’s grise! Det kræver at han investerer i seperation af gyllen. en investering på ca. 1 mill. men til gengæld kommer han op på 311 DE!!

Eksemplet til venstre er blot et enkelt eksempel på hvordan strategisk rådgivning nogle gange giver nogle muligheder, som du slet ikke var klar over.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere snak om mulighederne på netop din ejendom.