Miljørådgivning

Jeg tilbyder rådgivning i forhold til den danske miljørådgivning

Med de snørklede danske miljøregler er rådgivning nødvendigt, men det er også vigtigt, at du på et tidligt tidpunkt har taget stilling til om det er det rigtige projekt. Strategisk rådgivning er et meget vigtigt elemnet i min rådgivning – hvad hvorfor hvordan osv. De spørgsmål skal ofte stilles i lyset af de muligheder som teknologi og lovgivning giver dig som husdyrproducent.

I disse år er miljøgodkendelseaf husdyrproduktionen meget aktuel. I 2007 blev der indført en ny lov der medfører, at alle husdyrproducenter der ønsker at udvide eller ændre på produktionen, skal have en miljøgodkendelse af kommunen.

I Miljø og Natur arbejder jeg udfra et helhedssynspunkt, og jeg betragter strategirådgivningen som så central at prisen ikke varierer – altså timeprisen er ens om du skal have strategirådgivning, miljøgodkendelse, naturrådgivning eller andet. Se mere under Priser​.